Membookia käyttävät monenlaiset ja monen kokoiset yhdistykset ja järjestöt

Membookin kehityksen taustalla on yli 20 vuoden kokemus järjestöjen IT-palveluista. Ensimmäiset Membookin käyttöönotot tehtiin keväällä 2016 ja varsinaisesti Membook lanseerattiin 2017 alussa.

Membookin kehittämisen taustalla on se tosiasia, että yhdistykset joutuvat tällä hetkellä turvautumaan suureen määrään erilaisia sovelluksia ja palveluita hoitaessaan jäsenrekisteriä, laskutusta, viestintää ja muita järjestölle tarpeellisia toimia. Membookin avulla vähennämme tätä pirstaleisuutta ja tarjoamme alustan, jolla nämä tärkeimmät asiat hoituvat helposti ja näppärästi yhdessä paikassa tai integroitujen kumppanien avulla.

Jäsenen näkökulmasta Membook on se palvelu, johon kirjaudutaan vain kerran – aivan kuten Facebookiin. Kaikki omat jäsenyydet ja yhdistykset joihin käyttäjä kuuluu, löytyvät yhden tunnuksen ja salasanan takaa, kun yhdistykset käyttävät Membookia. Haluamme tehdä jäsenyydestä helppoa ja tuoda yhdistyksille edullisen työkalun huolehtia yhteisöstään myös virtuaalisesti.

Tällä hetkellä Membookia käyttää jo noin 300 yhdistystä tai yhteisöä. Näiden jäsenrekistereissä on yli 80.000 jäsentä, ja jo yli 25.000 jäsentä on aktivoinnut henkilökohtaisen tunnuksensa Membook-palveluun.

Tässä joitakin asiakkaitamme – tervetuloa joukkoon!

 

Helsingin Seudun Automobiiliklubi HAK ry

Helsingin Seudun Automobiiliklubi HAK ry on yksi Suomen ajoneuvohistoriallinen keskusliitto – SAHK ry:n alueyhdistyksistä. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää historiallisesti arvokkaiden moottoriajoneuvojen entistämistä ja säilyttämistä, koota yhteistoimintaan toimialueellaan olevat alan harrastajat, tallentaa vanhojen moottoriajoneuvoja koskevaa kirjallista, kuvallista ja äänitemateriaalia sekä vaalia eri autoiluaikakausiin liittyvää ajo- ja asukulttuuria.

 

”Vanha järjestelmä oli yhden ihmisen tietokoneella, eikä siihen päässyt käsiksi kukaan muu. Halusin nykyaikaisen järjestelmän” Tapani Lahtivirta, Automobiiliklubin puheenjohtaja.

Miten ja miksi Helsingin Seudun Automobiiliklubi päätyi Membookin käyttäjäksi? Lue Tapanin haastattelu blogistamme!

 

Suomen Yrittäjänaiset ry

Suomen Yrittäjänaiset ry on valtakunnallinen etujärjestö yrittäjänaisten asialla. Vaikutamme yrittäjänaisten aseman parantamiseksi ja kannustamme naisia menestyvään yrittäjyyteen. Verkostoomme kuuluu jo yli 6000 jäsentä noin 70 paikallisyhdistyksessä. Missionamme on edistää yrittäjänaisten tasa-arvoista asemaa yhteiskunnassa ja vaikuttaa yrittämistä kannustavaan päätöksentekoon Suomessa ja Euroopan unionissa.

 

Smartsalo ry

Smartsalo ry on hi-tech osaajien yhdistys, jonka jäsenistö koostuu pääosin Varsinais-Suomalaisista eri business- ja teknologia-alueiden ammattilaisista. Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa, sekä edistää yrittäjyyttä, toimia jäsenten työllisyyttä tukevasti sekä edistää jäsenistön henkistä ja fyysistä hyvinvointia.

“Membook on kokonaispaketti, jota normaali yhdistys tarvitsee: rekisteri, viestintä ja laskutus keskitetysti kaikki samassa paikassa.” Mika Kortelainen, Smartsalo ry:n puheenjohtaja.
Miten ja miksi Smartsalossa käytetään Membookia?

Lue Mikan haastattelu blogistamme!

 

 

Suomen Cavalier Kingcharlesinspanieliyhdistys ry

Suomen Cavalier Kingcharlesinspanieliyhdistys ry on Suomessa toimiva cavalierharrastajien oma yhdistys, joka valvoo rodun jalostusta, ajaa cavalierharrastajien asioita Suomen Kennelliitossa ja järjestää erilaista toimintaa jäsenilleen.

 

”Sähköisen laskutuksen myötä olemme saaneet huomattavaa säästöä.” Matti J. Tuomi, Cavalieryhdistyksen taloudenhoitaja ja jäsensihteeri.

Mitä hyötyjä Cavalieryhdistys on Membookin käytöstä saanut? Lue Matin haastattelu blogistamme!

 

 

Suomen Rauhanturvaajaliitto ry

Suomen Rauhanturvaajaliitto ry toimii aktiivisesti kriisinhallinnan/rauhanturvatehtävissä palvelleiden ja palvelevien suomalaisten omana järjestönä.