Kaikki osaavat! Osaamismerkit vapaaehtoistyössä

Vapaaehtoistyössä karttuu monenlaista osaamista, josta on hyötyä muuallakin. Järjestötyössä oppiminen on usein hiljalleen kertyvää tekemällä oppimista, joka saattaa jäädä tunnistamatta ja tunnustamatta. Monissa järjestöissä on havahduttu muutoksen tarpeeseen: osaamisen tunnustamisella on suuri merkitys sekä järjestöille että yksittäisille jäsenille. Digitaaliset osaamismerkit ovat tähän oivallinen keino. Siis mitkä? “Digitaalinen osaamismerkki on verkossa oleva todiste osaamisesta. Merkki sisältää [...]